V pondělí 26. srpna 2019 se Zlínem prohnala bouřka s přívalovým deštěm. Zlínští strážníci v této souvislosti řešili řadu mimořádných událostí a pomáhali obyvatelům Zlína, kteří se dostali do potíží.

Místa, kde hrozilo ohrožení života a zdraví osob v důsledku přívalového deště, hlídali a blokovali služebními vozidly. Strážníci se podíleli na řešení krizové situace ve spolupráci se zlínskými hasiči, se Správou a údržbou silnic Zlínska a Bezpečnostní radou města Zlína.

Následující den strážníci zkontrolovali ulice a veřejná prostranství, kde by v důsledku přívalového deště mohlo dojít k poškození majetku a vzniklé škody oznámili Technickým službám Zlín k jejich odstranění.

„Za celou radu města děkuji všem složkám Integrovaného záchranného systému včetně Městské policie za výbornou práci v rámci ochrany a pomoci obyvatelům města při přívalových deštích. O krizových situacích a jejich řešeních jsem se informoval a musím říci, že jsem rád, jak profesionálně jednotlivé složky konkrétní situace řešily a byly obyvatelům Zlína nápomocni,“ řekl primátor Jiří Korec.

– tm –