Přímo před služebnou Městské policie Zlín řešil své neshody v pátek 1. června 2018 večer 31letý muž se svojí o rok mladší přítelkyní. Hlasitý křik ženy, která se po svém druhovi několikrát ohnala a poté začala plakat, nemohl uniknout pozornosti strážníků. Ti se tak záhy vydali zjistit, co se mezi dvojicí přihodilo.

Rozrušená žena k celé věci uvedla, že ji přítel neustále obtěžuje, má divné řeči a měl by se jít léčit. Na tom možná skutečně něco bude, protože dotyčný se po oslovení začal stavět do bojového postoje a jednomu ze strážníků vyhrožoval, že když na něj sáhne, tak uvidí. Svůj duchaplný projev prokládaný nejrůznějšími výhrůžkami pak vygradoval ultimátem, podle kterého jej strážníci musí okamžitě pustit za přítelkyní nebo se v přímém přenosu odpálí.

Běh dalších událostí se ale neodehrál podle představ labilního muže. Když neuspěl s vyhrožováním, pokusil se alespoň o marný útěk. Strážníci jej tak museli zpacifikovat za použití donucovacích prostředků a až s pouty na rukou se dotyčný podrobil orientačnímu vyšetření. To prokázalo jak ovlivnění alkoholem, tak i aplikaci pervitinu. Aby si muž, který nedokázal kontrolovat vlastní chování, nakonec přeci jen nějak neublížil, převezla jej hlídka MP Zlín k odeznění akutní intoxikace do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice.

Přestupky proti občanskému soužití a veřejnému pořádku nyní budou mít dohru před správním orgánem.

– pj –