Zdá se, že vysoké letní teploty posledních dní mají vliv i na místa, kde musí zasahovat hlídky Městské policie Zlín. Vedle restauračních zahrádek a jiných míst pod širým nebem totiž strážníci vyjížděli v pondělí 30. července 2018 hned ve dvou případech také na zdejší koupaliště.

Krátce po jedné hodině odpolední byla přivolána hlídka Městské policie Zlín na koupaliště na sídlišti Jižní Svahy. Zde měl manžel sebrat mobilní telefon svojí manželce a odmítal jí ho vrátit. Poněkud pikantní na situaci bylo to, že si jej měla manželka předtím fotit ve společnosti jeho milenky.

Po příjezdu hlídka MP Zlín zjistila, že manželé už spolu nežijí a v zásadě se vše seběhlo tak, jak bylo popsáno v přijatém oznámení. Za přítomnosti strážníků se pak situace zklidnila a mobilní telefon se vrátil zpět ke své majitelce.

O poznání horší domluva byla se třemi podnapilými muži, kteří měli na jiném koupališti vyhrožovat ostatním návštěvníkům a měli být vůči nim sprostí. Když je provozovatel z areálu vykázal, pokusil se ho jeden z nich dokonce fyzicky napadnout. Krátce před druhou hodinou odpolední tak na místo zamířila motorizovaná hlídka MP Zlín.

Strážníci následně zjistili, že se jedná o trojlístek mužů ve věku 31 let. Se dvěma z nich byla v rámci možností rozumná domluva, u třetího však nepřicházela v úvahu, a to zejména pro jeho opileckou agresivitu. Při řešení věci tak dotyčný nespolupracoval, hlídku urážel vulgárními výrazy a vyhrožoval podáním trestního oznámení. Pomyslný pohár trpělivosti pak přetekl v okamžiku, kdy dotyčný neuposlechl opakovanou výzvu zakročujících strážníků a pokusil se z místa vzdálit. Nakonec tak hlídku donutil, aby překonala jeho odpor za použití donucovacích prostředků a částečně se zklidnil až v okamžiku, kdy mu byla přiložena služební pouta.

Protože muž, kterému v organizmu kolovalo přes 2,5 promile alkoholu, nedokázal kontrolovat své chování, převezla jej hlídka MP Zlín po provedeném lékařském vyšetření z koupaliště rovnou do protialkoholní záchytné stanice.

Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití nyní budou mít dohru před správním orgánem.

– pj –