Dá se bez nadsázky říci, že při nočních kontrolách parků v centru města již viděli strážníci Městské policie Zlín téměř cokoliv. Ale aby se zde někdo uložil ke spánku a k tomu si rozdělal táborový oheň, bylo i pro ně dost velkým překvapením.

V pondělí 18. července 2022 před pátou hodinou ranní spatřila pěší hlídka MP Zlín, že v parku Komenského hoří na travnaté ploše oheň. Ten zde rozdělal 39letý muž ze Zlína, který se poté uložil poblíž. Strážníci oheň svépomocí uhasili a od probuzeného muže se dozvěděli, že zde údajně potřeboval spálit staré účtenky.

Protože dotyčný porušil obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejné zeleně, bude mít jeho přestupkové jednání dohru před správním orgánem.

– pj –