Další potyčku, která se na zlínském autobusovém nádraží odehrála ve středu 28. dubna 2021 v podvečer, ukončil až rychlý zákrok strážníků Městské policie Zlín.

Krátce před osmnáctou hodinou se na stálé operační centrum MP Zlín obrátil 41letý muž, který uvedl, že byl napaden skupinkou bezdomovců. Na místo tak ihned zamířila nejbližší motorizovaná hlídka.

Ačkoliv strážníci dorazili na místo během pouhé minuty od přijetí oznámení, spatřili oznamovatele v probíhající rvačce s dalšími dvěma muži, kdy se již všichni tři váleli po chodníku. Na místo proto přivolali posily a ještě do jejich příjezdu se jim podařilo s použitím donucovacích prostředků potyčku ukončit.

Jak bylo následně zjištěno, různým způsobem bylo v incidentu zapojeno 5 osob ve věku 34 – 59 let. Pro lepší orientaci v dalším popisu události doplňujeme zjištěné hodnoty alkoholu v dechu, které vykázal analyzátor alkoholu v dechu v rozmezí 2,3 – 3,1 promile.

O co tedy šlo? Oznamovatel procházel kolem skupinky sociálně nepřizpůsobených, kterým měl potřebu sdělovat své životní moudra. Podle některých se také pochlubil láhví vodky, o kterou se však z nějakého důvodu nemínil podělit. Na to jej někteří z nich odeslali do „teplých krajin“, což si ovšem majitel láhve destilátu z obilného kvasu nenechal líbit a začal kolem sebe rozdávat rány. To si zase nenechali líbit přítomní, kteří mu je začali postupně vracet a tak nějak se to mlelo až do okamžiku, kdy zasáhli strážníci.

Kvalifikace protiprávního jednání byla po konzultaci s republikovou policií stanovena jako podezření z přestupků proti občanskému soužití, jichž se dopustily celkem tři osoby včetně samotného oznamovatele.

Incident tak bude mít (spíše teoretickou) dohru v přestupkovém řízení před správním orgánem. Také tato událost se neobešla bez zásahu zdravotnické záchranné služby, která převezla jednoho z účastníků k ošetření do krajské nemocnice.

– pj –