Je vám teprve 16 a nevíte jak na sebe upozornit a dostat se do problémů? Na vynikající způsob přišla trojice teenagerů, kteří se pohybovali v centru města v neděli 29. července 2018 nad ránem.

Dvě minuty před čtvrtou hodinou přijalo stálé operační centrum Městské policie Zlín oznámení od náhodného svědka. Ten předtím viděl skupinku tří osob, z nichž jedna hodila pivní láhev do skleněné vývěsky u Městského divadla Zlín. Operačnímu důstojníkovi dále dokázal sdělit směr jejich dalšího pohybu.

Na místo ihned vyrazily nejbližší motorizované hlídky a rovněž byl prověřen záznam městských kamer. A právě díky němu bylo za několik okamžiků zjištěno, že se jednalo o skupinu dvou chlapců a jedné dívky, kteří si se sebou nesli přepravku s láhvemi piva.

Hlídky MP Zlín je zastihly na nedaleké zastávce MHD, kde byla zjištěna jejich totožnost a taktéž provedeno orientační vyšetření. To prokázalo u 16letých chlapců hodnoty 0,8 a 1,5 promile alkoholu v organizmu, v případě stejně staré dívky pak zkouška proběhla s výsledkem 0,6 promile.

K rozbití skleněný výplně se přihlásil jeden z přítomných hochů, který tak učinil proto, že se nudil a přišlo mu to celé jako dobrý nápad. Stejný hoch dále uvedl, že to byl právě on, kdo obstaral piva pro sebe a své mladistvé kamarády a ty jim také podal.

Z místa byli vyrozuměni zákonní zástupci dětí, načež se pro hlavního aktéra a dívku dostavili jejich rodiče. Pachatele rozbití skleněné výplně vývěsky a obstaravatele alkoholu v jedné osobě nyní čeká přestupkové řízení. Kromě postihu za přestupky proti majetku a podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jej také čeká řízení o náhradě způsobené škody.

– pj –