Smutná událost se odehrála v pátek 10. května 2019 odpoledne na Bartošově čtvrti ve Zlíně, kde došlo ke střetu motorového vozidla s kachnou divokou.

Ta byla nárazem odmrštěna na trávu mimo vozovku, kde uhynula. Na místě po ní zůstalo ale 9 malých káčat, jejichž osud nebyl lhostejný zaměstnancům blízké restaurace. Ti je umístili do krabice a o události vyrozuměli Městskou policii Zlín.

Přivolaní strážníci od nich mláďata převzali a převezli je do útulku pro zvířata v nouzi.

Kachna divoká se vyskytuje na celém území Eurasie a Severní Ameriky. Obývá nižší polohy, jejím biotopem jsou tekoucí i stojaté vody, ústí řek i mořská pobřeží. Lze jí nalézt i v městských prostředích, na které se dokázala výborně přizpůsobit. Ve Zlíně se tak s nimi lze setkat nejen podél toku řeky Dřevnice a jejich přítoků, ale mnohdy i v centru města. Nejen motoristé by proto měli s touto možností počítat a pokud možno dbát potřebné opatrnosti.

– pj –