Městská policie Zlín přeje všem lidem dobré vůle co možná nejkrásnější prožití vánočních svátků, klid, mír a sváteční pohodu.

Do nového roku 2021 pak jen vše nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu úspěchů a životního optimizmu!

– pj –