Městská policie Zlín přeje všem lidem dobré vůle co možná nejkrásnější prožití vánočních svátků, klid, mír a sváteční pohodu.

Do nového roku 2020 pak vše nejlepší, především hodně zdraví, spoustu štěstí, úspěchů a životního optimizmu!

– pj –