Dnešním dnem začínají školní prázdniny a pro většinu z nás také léto v pravém slova smyslu.  K létu pak neodmyslitelně patří cestování, kdy mnozí vyráží do více či méně vzdálenějších míst na zaslouženou dovolenou, aby načerpali energii pro další období.

Městská policie Zlín proto s příchodem prázdnin připravila několik doporučení, které se týkají dovolené a cestování obecně.

V první řadě bychom chtěli upozornit čtenáře, kteří mají namířeno do zahraničí, aby si zkontrolovali, zda mají pro vycestování všechny potřebné doklady. Do řady zemí lze vycestovat i s platným občanským průkazem, ale vlastní doklad musí mít také každé dítě. Obecně je tato skutečnost známa a je považována za samozřejmost, přesto se každý rok vyskytnou případy zklamaných cestujících, kteří se namísto cesty k moři vrací z letiště domů. Od 1. července 2018 tak jistě přijde vhod, že o vydání cestovního pasu lze nově požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a to i ve zkrácených lhůtách. Za ty si ovšem žadatel značně připlatí a pro převzetí cestovního pasu vystaveného ve lhůtě 24 hodin se bude muset vypravit do Prahy.

Další doporučení se týká již těch, kteří na dovolenou vyrazí autem. Automobil musí mít platnou technickou prohlídku a v každém případě musí mít sjednáno tzv. povinné ručení, které řidič prokazuje zelenou kartou. Při delších cestách může být užitečné nechat vůz prohlédnout ještě před jízdou v autoservisu a rozhodně doporučujeme promyslet vhodnou eventualitu pro nepříjemnosti spojené s případnou poruchou. Asistenční služby, které dokáží v takové situaci problém řešit, lze obvykle pohodlně nalézt a sjednat u své pojišťovny.

Určitě je výhodou mít předem zpracovaný itinerář a také během cesty zjišťovat aktuální dopravní situaci před vámi, abyste se pokud možno vyhnuli dopravním zácpám. Dodržování dopravních předpisů doma i v zahraničí pak považujeme za připomenutí hodnou samozřejmost.

Naše nejzásadnější doporučení pro motorizované cestovatele se však týká únavy.

Dlouhá cesta, stres a vysoké letní teploty způsobují, že se řidič mnohem rychleji unaví. A únava se za volantem projevuje velmi podobně jako alkohol. Společně s poklesem pozornosti a mikrospánkem je považována za příčinu pětiny až třetiny vážných nehod.

Na cestu tedy vyrážejte pokud možno vždy odpočinutí a před jízdou i během ní se snažte vyhnout tučným jídlům. Určitě si naplánujte dostatek alespoň patnáctiminutových přestávek, během nichž se projdete, zacvičíte si nebo si v rámci osobní hygieny opláchnete obličej chladnou vodou. Konzumace kávy a energetických nápojů může pomoci s krátkodobým oddálením únavy, ale také má své limity. Při cestách v noci pak pomůže, když spolucestující na sedadle vedle řidiče nebude spát, ale bude například pomáhat řidiči s navigací.

Pokud i přes tato opatření ucítíte nástup únavy, která obvykle přichází v určitých vlnách, informujte své spolucestující a požádejte je, aby Vám pomohli udržet potřebnou bdělost. Na nejbližším vhodném místě pak opusťte dálnici nebo silnici a zastavte. V jízdě pak pokračujte až poté, co se dostatečně osvěžíte a budete opět v plné kondici.

Na dovolenou autem se nejčastěji vypravují společně celé rodiny. Řidiči by tak měli mít na paměti, že sebou vezou to nejcennější, co v životě mají. Nejen za odpočinkem proto jezděte tak, ať vždy v pořádku dosáhnete vytyčeného cíle.

Krásné léto, pohodovou dovolenou a šťastný návrat z cest domů Vám přeje Městská policie Zlín.

– pj –