Současná doba jistě nepatří k těm jednodušším obdobím našich životů a klade značné nároky na nás všechny, od školou povinných dětí, přes jejich rodiče, zaměstnance a jejich zaměstnavatele, až po seniory.

S ohledem na některé z posledních či častějších problémů, s nimiž se strážníci Městské policie Zlín v tomto období setkávají, bychom si dovolili upozornit motoristickou veřejnost na následující jevy, které mohou mít dosah na jejich další životy či finance:

Pokud se rozhodujete mezi konzumací alkoholických nápojů a řízením vozidla, vezměte prosím na vědomí, že jedna volba vylučuje druhou. Pokud usednete za volant a budete stále pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, skončíte v případě odhalení zcela jistě nepříjemně dlouhou dobu bez řidičského oprávnění. Od množství návykových látek v těle a podle způsobeného následku se také bude odvíjet následný trest – od mnohatisícové pokuty až po hrozící pobyt za mřížemi.

Když se neřídíte předchozí radou a o řidičské oprávnění jste již přišli, nesedejte za volant svého vozu jako by se nechumelilo. Pokud budete při této činnosti přistiženi, vystavujete se jen a pouze nebezpečí dalšího postihu, jak se ostatně v pondělí 24. dubna 2021 odpoledne přesvědčila 43letá žena, kterou zastavila hlídka MP Zlín.

Poměrně zbytečné mrzení může být také při nedodržování rychlostních limitů, které stanoví přímo zákon o silničním provozu nebo vyplývají z dopravního značení. Ve Zlíně je kontrola rychlosti prováděna také pomocí automatizovaných systémů úsekového měření rychlosti, jejichž seznam je mj. dostupný na těchto webových stránkách zde. Velmi bychom proto doporučili ubrat ve městě plynu a dodržovat nastavená pravidla, bez kterých nemůže být řeč ani o plynulosti, natož pak o bezpečnosti silničního provozu.

Ilustrační obrázek

Zodpovědným řidičům děkujeme!

– pj –