Neuplyne den, aby strážníci Městské policie Zlín nespěchali na pomoc spoluobčanům, kteří se ocitnou z různých důvodů v nepříjemné či tíživé situaci. V uplynulých dnech pomáhali ve třech případech lidem, kteří se nemohli dostat z bytu. Pokaždé se ovšem jednalo o úplně jiný příběh.

V pátek 28. ledna 2022 dopoledne se na tísňovou linku 156 obrátila 21letá žena, které se zabouchly dveře v jejím pokoji, a nemohla se tak bez pomoci dostat ven. Na místo proto zamířila hlídka MP Zlín z okrsku Jižní Svahy.

O chvíli později strážníci zjistili, že se byt nachází v prvním patře a po objasnění okolností, kdy problém spočíval v zaseklé petlici, nalezli jednoduché řešení. Od souseda uvězněné ženy si vypůjčili nářadí, které si žena díky krabičce a provázku vytáhla otevřeným oknem do svého pokoje. Za několik okamžiků bylo hotovo, žena se dokázala vysvobodit a hlídka vrátila zapůjčené nářadí zpět jeho majiteli.

O den později, tedy v sobotu 29. ledna, se krátce po poledni obrátil na MP Zlín 20letý cizinec, který zde navštěvuje vysokou školu. Operačnímu důstojníkovi uvedl, že se nachází v bytě, kde jej zamknul jeho spolubydlící v době, kdy spal. Ten poté odešel za jinými přáteli, nezvedá telefon a volající potřebuje byt opustit také.

V tomto případě znal volající identitu svého spolubydlícího a také tušil, kde a s kým by se mohl nacházet. A jak záhy zjistila hlídka MP Zlín, ve svém předpokladu se nemýlil. Strážníci ho doprovodili k přechodnému bydlišti, kde odemkl dveře a svého kamaráda vysvobodil.

Ve stejný den ve večerních hodinách se na městskou policii obrátila žena, která uvedla, že přijala telefonní hovor od své vnučky, kterou měl napadnout její přítel. Ten jí také má bránit v opuštění bytu.

O osm minut později dorazila na místo incidentu hlídka MP Zlín z okrsku Malenovice. Strážníkům se přitom naskytl pohled na otevřené okno přízemního bytu, odkud se ozýval hlasitý křik. Následně zjistili, že uvnitř se nachází 19letá žena a její 25letý druh, se kterým sdílí společnou domácnost.

Důvodem ke sporu, který vyústil ve fyzický útok muže na jeho družku, měly být neshody ohledně údajné finanční půjčky. Při zjišťování skutečného stavu věci pak vyšlo najevo, že se nejedná o jednorázový incident, ale k dalším napadením již mělo docházet několikrát v minulosti. Také detaily z této události, kdy mělo docházet ke škrcení mladé ženy, úderům pěstí do hlavy, rozbití mobilního telefonu a bránění v odchodu z bytu, svědčily o tom, že by se mohlo jednat o případ tzv. domácího násilí. Strážníci proto o události vyrozuměli republikovou policii, která si věc převzala k dalšímu šetření.

– pj –