Před dvaceti lety byl ve Zlíně uveden do zkušebního provozu Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). Do ostrého provozu byl pak spuštěn 1. ledna 2001 a ve své době patřil k nejmodernějším v České republice.

MKDS, který provozuje Městská policie Zlín a využívá při své činnosti také Policie ČR, od té doby zaznamenal významnou modernizaci i rozšíření. Mezi poslední monitorovací bod, který byl zprovozněn v tomto týdnu, patří kamera v místní části Štípa. Ta obsáhne prostor před zdejší mateřskou školou a velkou část Mariánského náměstí.

„Jedná se o otočnou kameru s vysokým rozlišením, která bude v nepřetržitém provozu přispívat k většímu bezpečí obyvatel Štípy“, uvedl ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA.

Oproti kamerám, s nimiž byl provoz MKDS zahajován, reprezentuje současné řešení značný technický pokrok. Kromě již zmíněného vysokého rozlišení umožňuje kamera mnohem přesnější ovládání a přenos signálu je uskutečňován plně digitální cestou.

Kamery dohlížecího systému nemohou samy o sobě nahradit provádění klasické pochůzkové činnosti. Bezezbytku ale i v tomto případě platí, že okamžitá vizuální informace o bezpečnostní a pořádkové situaci ve sledovaných oblastech významně přispívá k efektivnímu nasazení potřebných složek integrovaného záchranného systému.

– pj –