Letní tropické teploty představují vysokou zátěž na lidský organismus, kdy hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

Část tohoto doporučení zjevně nepochopili někteří spoluobčané, kterým unikl důraz na nealkoholické nápoje.

Ve čtvrtek 21. července 2022 se potýkali strážníci Městské policie Zlín s opilci, kteří nedokázali kontrolovat své chování, už od ranních hodin.

Čtvrthodinu před desátou tak zamířila hlídka MP Zlín do východní části města, kde se na trávníku uložil k odpočinku i se svým bicyklem 60letý muž ze Zlína.

Orientační vyšetření v jeho případě prokázalo přes 3 promile alkoholu v dechu, a tak jej po lékařském vyšetření strážníci převezli do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži.

Povedená trojice se téhož dne odpoledne „usalašila“ na chodníku u zdravotního střediska v místní části Malenovice.

Strážníci z místního okrsku zjistili, že jde o dva muže ve věku 38 a 39 let a ženu ve věku 52 let, všichni ze Zlína. Tito se po krátkém rozhovoru s hlídkou dokázali přepnout do módu umožňujícího pohyb ve vzpřímeném postoji, čímž uvolnili chodník pro ostatní spoluobčany a vydali se za dalším dobrodružstvím.

Dobrou reklamu pivovaru, který balí své produkty do plastových PET lahví, nedělal v podvečer 24letý muž, který si ustlal na trávníku vedle bytového domu. Krátký odpočinek mu však zjevně prospěl, protože se dokázal sebrat a i se zbytkem zteplalého moku se vydal k domovu.

K silně opilému klientovi pak vyjížděla hlídka MP Zlín večer do jedné ze zlínských ubytoven.

V tomto případě strážníci zjistili, že se jedná o 35letého muže, který i přes hodnotu 2,5 promile alkoholu v dechu poměrně čile komunikoval a slíbil, že už bude klid. Protože přitom ležel ve vlastní posteli, popřála mu hlídka dobrou noc a spolehla se na to, že své slovo dodrží. A protože už odsud do rána nikdo nezavolal, nejspíš i dodržel.

– pj –