Kolísající teploty během dne, mnohdy nevyzpytatelné střídání počasí, déšť, vítr, mlha, ale i ostré sluneční paprsky nás nenechávají na pochybách, že je tady podzim v celé své kráse a síle. Podzim je ročním obdobím, které klade na řidiče zvýšené nároky a má svá specifika. Dny se postupně stále více zkracují, jezdí se více za tmy a na jejich začátku je potřeba brát v úvahu možnost ranních mrazíků. Na co by si měli řidiči dávat pozor především, jsme se zaměřili v tomto článku.

Přechod z relativně bezpečného a téměř letního počasí do podzimu nelze podcenit. Se změnou letního času na středoevropský ubylo v odpoledních hodinách sluneční světlo o celou hodinu a rovněž se stále častěji setkáváme se zhoršenými světelnými podmínkami i přes den. Určitě je tak potřeba počítat s tím, že si řidiči již nevystačí pouze s tzv. denním svícením. Problém je totiž v tom, že většina automobilů svítí při denním osvětlení vepředu, ale nikoliv vzadu. A to představuje za zhoršených světelných podmínek, například za šera nebo dokonce v mlze, poměrně vysoké riziko.

Když jsme zmínili mlhu, nabízí se také připomenutí k použití mlhových světel. Jejich používání není příliš časté a tak se stává, že je někteří z řidičů nevypnou i poté, co pomine důvod k jejich použití. Oslňují tak řidiče jedoucí za nimi a může docházet i k situacím, kdy si je jiný účastník silničního provozu splete s brzdovými světly. Zadní mlhovky je proto skutečně nutné zapínat jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště, tedy v těch případech, kdy to vyžaduje zákon.

Tma, mlha, déšť či sněžení však nejsou zdaleka jedinými úskalími podzimu. Zkušení jistě ví, jak nepříjemné a nebezpečné umí být nízké slunce nad horizontem. Při něm svítí ostré sluneční paprsky do očí řidičů natolik intenzivně a oslnivě, že nic nevidí. Alespoň dílčím řešením je udržování čistého čelního skla a opatrná jízda přiměřenou rychlostí. To ostatně platí i pro případy, kdy budete mít nízké slunce za sebou a jeho paprsky budou oslňovat protijedoucí řidiče.

Zejména řidiči nákladních vozidel by mohli dlouze vyprávět, jak je umí potrápit nárazový a silný vítr. Všichni by pak měli být velmi opatrní v situacích, kdy je vozovka pokryta spadaným listím, pod nímž se může nacházet několik dalších vrstev či jiné nečistoty. Spadané mokré listí pak může klouzat podobně jako při jízdě na sněhu.

S nástupem chladnějšího počasí je také třeba počítat s hrozící námrazou. Opatrnější by měli být řidiči zejména po ránu a také na všech místech, kde hrozí jejich promrznutí. Kromě mostů se tak jedná i o úseky v lesích, kam za celý den nezasvítí slunce.

Závěrem připomínáme, že zákon o silničním provozu vyžaduje, aby v období od 1. listopadu do 31. března, byly použity zimní pneumatiky, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Řidičům bychom proto nedoporučovali s přezutím pneumatik zbytečně otálet.

Městská policie Zlín přeje všem motorizovaným čtenářům šťastnou cestu podzimem a vždy bezpečný návrat ke svým blízkým.

– pj –