Ve dnech 26. – 28. srpna 2022 se ve Zlíně a okolí uskuteční 51. ročník Barum Czech Rally Zlín (dále také „BCRZ“), 14. ročník Star Rally Historic, 10. ročník Grand Prix Bugatti a 5. ročník Green rally.

V této souvislosti přijala Městská policie Zlín zvláštní bezpečnostní opatření. To zasáhlo do běžného výkonu služby již od středy 24. srpna a potrvá až do neděle 28. srpna 2022. Tradičně se totiž očekává příjezd vysokého počtu závodníků světových tříd, spojený s mimořádnou diváckou návštěvností.

MP Zlín proto nasadí na jednotlivá dílčí opatření v průběhu letošní Barum rally na 50 strážníků, kteří budou společně s policisty republikové policie dbát na bezpečnost v ulicích našeho města.

„Stejně jako v předchozích letech jsme i letos zprovoznili pro veřejnost informační linky. Na telefonním čísle 778 400 300 jsme připraveni poskytovat nejen divákům Barum rally základní informace mající vztah k této motoristické soutěži a bezpečnosti“, sdělil ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA.

Největší nápor MP Zlín očekává v průběhu páteční rychlostní zkoušky (RZ) v centru města, která do ulic přiláká tisíce sportovních příznivců a přinese značné změny v organizaci dopravního provozu, a to jak na silnicích, tak i na železnici. Na sídliště Jižní Svahy se tak v době od 16:30 do 01:00 hodin nejlépe dostanete autem po nábřeží z místní části Prštné anebo po ulici Mezilesí od benzínové čerpací stanice PHM Shell na Vršavě. Po náhradních trasách budou vedeny také linky MHD. Uzavírka autobusového nádraží si již tradičně vynutí přesunutí stanoviště linkových autobusů, které budou od 15:00 hodin odjíždět z ulice Hradská.

Jednotlivé hlídky MP Zlín i republikové policie se budou nacházet prakticky po celé trase této RZ, zároveň však nedojde k oslabení standardního výkonu služby i v jiných částech města.

Městská policie Zlín vyzývá všechny fanoušky motoristického sportu, kteří se přijdou na jednotlivé rychlostní zkoušky podívat, aby se ve vlastním zájmu seznámili s bezpečnostními doporučeními, bezvýhradně uposlechli pokyny pořadatelů a dbali na ochranu svého života, zdraví i majetku. Všichni diváci soutěži přihlížejí na vlastní nebezpečí a tak je především v jejich zájmu, aby výše uvedené dodržovali.

Městská policie Zlín dále vyzývá diváky, aby při sledování závodu respektovali oprávněné zájmy jiných subjektů a nevstupovali bez jejich svolení na soukromé pozemky či budovy. Při minulých ročnících byly totiž zaznamenány případy, kdy někteří spoluobčané za účelem lepšího výhledu byli schopni šplhat po okolních budovách. Je si však třeba uvědomit, že např. stříška nad vchodem není konstruována pro zatížení stojícími osobami, které tak vážnému nebezpečí vystavovaly nejen sebe, ale i spoluobčany stojící kolem. Rovněž rodiče dětí by měli mít náležitý přehled o pohybu a činnosti svých potomků.

Motorizovaní fanoušci by se měli na jednotlivé RZ také dostavit v dostatečném předstihu a nejlépe využít MHD. Míst pro zaparkování bude nejen v centru města velmi málo a strážníci MP Zlín nebudou tolerovat parkování v místech, kde by byl omezen průjezd vozidel IZS a MHD. Mezi velmi problematické úseky patřily v minulosti ulice ve čtvrti Letná, vozidla nebude možno odstavovat ani v uzavřeném odbočovacím pruhu na třídě Tomáše Bati nad tržištěm, který slouží jako nástupní plocha pro vozidla IZS a MHD před ukončením městské RZ.

MP Zlín ve spolupráci s živnostenským odborem Magistrátu města Zlína se zaměří na namátkové kontroly prodejců, kteří v době konání této akce nabízí různé zboží (zejména občerstvení), zda mají vyřízena všechna potřebná povolení k záboru veřejného prostranství a prodeji alkoholických nápojů.

Na objednávku pořadatelů Barum Czech Rally Zlín zajistila Dopravní společnost Zlín – Otrokovice v neděli 28. srpna zvláštní autobusovou kyvadlovou dopravu k RZ Maják, která pojede ze zastávek Školní, náměstí Míru, náměstí Práce na zastávku U Majáku a zpět, a také do Želechovic nad Dřevnicí k RZ Pindula.

 „Z našich zkušeností víme, že divácky atraktivní RZ v těsné blízkosti Zlína byly v minulosti hojně navštěvovány a předpokládáme, že tak tomu bude i letos. Proto žádáme všechny příchozí diváky, aby se dostavili včas a bezvýhradně uposlechli pokynů pořadatelů. Zejména se jedná o část RZ Maják pod malenovickým hradem, kde po bezpečnostní schůzce s pořadateli víme, že v tomto úseku bude omezený počet vyhrazených diváckých míst“, dodal závěrem ředitel Kladníček.

– pj –