V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky a doporučená protiepidemická opatření uzavírá Městská policie Zlín všechny své objekty pro veřejnost.

V současné době nedochází k žádnému omezení běžného výkonu služby. Hlídky strážníků jsou v ulicích Zlína přítomny v obvyklých počtech a jsou vybaveny všemi nezbytnými prostředky pro zvládání běžných i mimořádných situací.

Pro příjem oznámení lze využít telefonní linky s nepřetržitým provozem: 577 630 501 nebo 577 630 502. V naléhavých situacích jsme k dispozici také prostřednictvím národní linky tísňového volání 156 (1).

Lhůta k projednání tzv. dopravních přestupků se prozatím prodlužuje na 60 dní a bude dále upravena s ohledem na průběh nákazy a vyhlášená opatření.

„Cílem těchto preventivních opatření je omezení přímého kontaktu mezi lidmi a snížení pravděpodobnosti nákazy onemocněním COVID-19,“ upřesnil ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

– pj –