Městská policie Zlín vyhlásila mimořádné kolo výběrového řízení

V červnu letošního roku proběhlo pravidelné výběrového řízení na pracovní pozici strážník / strážnice Městské policie Zlín. Vzhledem k zájmu čerstvých absolventů středních škol vyhlašuje MP Zlín mimořádné kolo výběrového řízení, a to s předpokládaným nástupem úspěšných uchazečů k 1. září 2024.

„Tímto krokem vycházíme přednostně vstříc čerstvým absolventům středních škol, kteří hledají profesní uplatnění při vymáhání práva a pořádku. Pochopitelně ale rádi uvítáme i ty ze zájemců, kteří již mají střední školu dávno za sebou,“ upřesnil Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA, ředitel MP Zlín.

Strážníkem Městské policie Zlín se může stát občan České republiky, který splní základní podmínky. Ty jsou obsaženy v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, a dále ve vnitřních předpisech MP Zlín.

Mezi takové požadavky patří:

 • věk alespoň 18 let,
 • trestní bezúhonnost,
 • spolehlivost,
 • dosažení alespoň úplného středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou,
 • zdravotní a tělesná způsobilost.

Zájemce o atraktivní povolání strážníka, který splňuje výše uvedené zákonné požadavky, nejprve vyplní přihlášku, dotazník, doloží k němu rukou psaný životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a svoji aktuální fotografii. Detailní informace jsou k dispozici zde, předepsané dokumenty pak ke stažení zde.

Uzávěrka termínu podání přihlášek je 31. července a samotné výběrové řízení bude probíhat v měsíci srpnu.

V rámci výběrového řízení pak uchazeč absolvuje přijímací pohovor s komisí určenou ředitelem MP Zlín, testy fyzické zdatnosti, psychodiagnostické vyšetření a zdravotní prohlídku.

Součástí výběrového řízení jsou také u některých obávané testy fyzické zdatnosti. Průměrně zdatný a zdravý jedinec by je však zvládnout měl a také všichni strážníci MP Zlín je v rámci každoročního přezkoušení absolvují. Testy fyzické zdatnosti se skládají z následujících disciplín:

 • 100 m plavání na čas,
 • člunkový běh na 4 x10 m,
 • sestava s tyčí,
 • vytrvalostní běh na 12 minut,
 • leh sed – 2 minuty,
 • kliky na výdrž.

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu se statutárním městem Zlín se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik v Akreditovaném centru profesní přípravy MP Zlín. Zde se seznámí se všemi oblastmi, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka (například sem patří příprava v oblasti právních norem, výcvik sebeobrany, taktiky policejního zákroku, střelby a rovněž také nácvik praktického výkonu v terénu formou hlídkové služby). V průběhu zkušební doby je čekatel opakovaně testován, zda splňuje náročná kritéria a v případě jejich neplnění může být z edukačního programu vyřazen. Následně pak musí absolvovat přezkoušení ze všech oblastí výcviku a také zkoušku před komisí sestávající z pracovníků Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a městských policií. Po jejím úspěšném složení je mu vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů a teprve poté se stává strážníkem Městské policie Zlín.

„Užijte si letní prázdniny a pojďte s námi od září pracovat pro bezpečný Zlín!“ vyzval potenciální zájemce ředitel Kladníček.

– pj –

ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies