Ve středu 27. května 1992 schválilo Zastupitelstvo města Zlína obecně závaznou vyhlášku č. 10/1992, kterou byla k 1. červnu téhož roku zřízena Městská policie Zlín. Její činnost tak navázala na Městskou pořádkovou službu, která ve Zlíně existovala již od června 1991 a ještě dříve na Bezpečnostní stráž města Zlína. Městská policie totiž působila ve Zlíně až do období po skončení 2. světové války, kdy byla začleněna do jednotného Sboru národní bezpečnosti.

Protože od vzniku novodobé Městské policie Zlín uplynulo v těchto dnech 30 let, připravili strážníci oslavy, které jsou určeny také pro nejširší veřejnost.

Během května se uskutečnila výtvarná soutěž pro žáky mateřinek a prvního stupně základních škol na téma: „Bezpečně s Městskou policií Zlín“. Do ní se zapojilo 16 školských zařízení, které zaslaly desítky pěkných kreseb svých žáků. Z těch vybere komise ty nejzdařilejší, které budou od čtvrtku 9. června až do konce měsíce vystaveny ve vestibulu zlínské radnice. Autoři vítězných obrázků dostanou ocenění a pro jejich spolužáky ze třídy připraví strážníci atraktivní program.

Hlavní část oslav je pak připravena na pátek 10. června 2022 a uskuteční se na zlínském náměstí Míru.

Od 10:00 hodin zde odstartuje celodenní program BESIP zaměřený na všechny účastníky silničního provozu a jejich bezpečnost.

Od 13:30 hodin pak bude probíhat program v rámci Dětského dne, na němž se představí Městská policie Zlín s atraktivními ukázkami služební kynologie nebo zákroku strážníků z Útvaru operativního zásahu. První blok komentovaných ukázek bude zahájen ve 14:30 hodin a druhý pak o dvě hodiny později, tedy v 16:30 hodin.

Mimoto bude na náměstí probíhat prezentace služebních vozidel včetně pracoviště mobilního operačního centra. Dále zde bude stánek prevence kriminality a Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín. Pracovníci Kulturního a kreativního centra Živý Zlín si ve svém stanu pro děti připraví zajímavé aktivity. Děti si například mohou namalovat obrázek, který si odnesou v podobě originální placky k připnutí na tričko. Nejmladší návštěvníci si dozajista užijí možnost dovádění v nafukovacím hradu a pro ty starší bude připravena 30metrová překážková dráha Bootcamp v outdoorovém stylu.

Odpoledním programem budou návštěvníky provázet moderátoři HITRÁDIA Zlín.

„Přijďte se společně se svými dětmi podívat na páteční Dětský den s Městskou policií Zlín a Besipem. Srdečně Vás zveme, abyste s námi oslavili 30. výročí znovuobnovení činnosti městské policie a společně se strážníky a jejich hosty si užili nejen zábavné, ale jistě i v mnohém poučné odpoledne,“ uvedl k připravované akci ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA.

– pj –