Ve dnech 13. – 14. ledna 2023 se uskuteční volba prezidenta České republiky.

„Každé volby chápeme jako mimořádně významnou a důležitou událost pro chod demokratického státu. Městská policie Zlín je proto připravena napomoci jejich poklidnému průběhu formou vyhlášení mimořádného bezpečnostního opatření,“ uvedl ředitel Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA.

Začátek opatření je naplánován půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy na pátek 13. ledna 2023 ve 13:30 hodin. Uzavření volebních místností proběhne sice v sobotu v 14:00 hodin, ale opatření se protáhne až do pozdního odpoledne.

„Nejen samotné kontroly, ale i průběh celého opatření koordinujeme v těsné spolupráci s Policií ČR“, upřesnil ředitel Kladníček.

Na území statutárního města Zlína je celkem 74 volebních okrsků, které jsou v rámci bezpečnostního opatření MP Zlín rozčleněny podle spádovosti území do kontrolních sektorů. Po dobu voleb je vyčleněno na 30 strážníků, kteří budou kontrolovat veřejný pořádek v okolí volebních místností po celou dobu jejich otevření.

V této souvislosti připomínáme, že za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise a jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné. Ve dny voleb je také zakázána volební agitace pro kandidáty na funkci prezidenta ČR v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Zvýšené nasazení hlídek MP Zlín bude také pokračovat i po uzavření volebních místností mezi prvním a druhým volebním dnem. Strážníci se zaměří zejména na kontrolu jejich uzamčení a prevenci případného narušení.

Jelikož se zpracování volebních výsledků uskuteční v budově zlínského magistrátu, budou strážníci v sobotu 14. ledna monitorovat a usměrňovat příjezd jednotlivých svozových vozidel na náměstí Míru. Mimo to budou také průběžnými pochůzkami provádět dohled nad veřejným pořádkem v prostoru radnice a jejím okolí.

– pj –