Skutečnost, že strážníci městské policie pomáhají nejen lidem, kteří se ocitnou v nouzi, ale i zvířatům, je již považována za samozřejmou. Ve většině případů pak mohou pomoci oběma zároveň, což dokládá také událost z pondělí 24. října 2022.

Krátce před půlnocí se na Městskou policii Zlín obrátila obyvatelka bytového domu na sídlišti Jižní Svahy s prosbou o pomoc. Do jejího bytu totiž oknem vlétl netopýr a vzájemné antipatie vylučovaly smírné řešení bez intervence ozbrojených mužů.

Na místo proto zamířila motorizovaná hlídka Útvaru kynologické služby MP Zlín, která je mj. vycvičena v odchytu zvířat, od těch roztomilých až po havěť, která nemá žádné nohy anebo jich má naopak až přespříliš. Tentokrát si strážníci vystačili s krabicí od bot, kam vystrašeného netopýra nakrátko umístili. Následně mu pak umožnili bezpečný odlet do volné přírody.

Ačkoliv netopýr nepatří mezi miláčky davů, je dobré vědět, že je jediným ze savců, který dokáže létat, a to velmi rychle a obratně. Všechny druhy netopýrů patří mezi chráněné a doopravdy můžeme uklidnit, že ti tuzemští krev nesají. Jejich rejdištěm je volná příroda, ale občas se vyskytnou také v lidských příbytcích. Pokud o takové setkání nestojíte, větrejte večer jen těmi okny, která budou osazena sítí proti hmyzu. Větrání okny ve ventilační poloze netopýra od návštěvy domácnosti neodradí. V případě, kdy se jedná o neobývanou domácnost, se pak může v domě či místnosti zahnízdit celá kolonie. Pozdější návrat člověka do těchto prostor pak bývá vykoupen velkou mírou zděšení a je nutno se vypořádat nejen se samotnými okřídlenými živočichy, ale také s jejich čpícími exkrementy a uhynulými druhy.

– pj –