V uplynulých dnech proběhla ve Zlíně společná kontrolní akce Městské policie Zlín a Policie ČR, která byla zaměřena na dodržování krizových opatření vyhlášených Vládou ČR v souvislosti s pandemií koronaviru covid-19.

Strážníci a policisté tak reagovali na četné podněty občanů, kteří své domněnky o porušování protiepidemických opatření adresovali nejen těmto bezpečnostním složkám, ale také představitelům města Zlína. Vedle okamžité reakce na každé konkrétní oznámení se tak jednalo o plošnou kontrolu, při níž byly ve Zlíně zkontrolovány desítky restaurací a pohostinství.

Dobrou zprávou přitom je, že závažnější pochybení bylo zjištěno pouze v jednom případě, který policisté zadokumentovali a předali k dalšímu řízení správnímu orgánu. V ostatních případech pak většina podniků fungovala formou tzv. “výdejních okének”, která jsou provozována v souladu s platnými předpisy a nebyl tak důvod jakkoliv jejich činnost omezovat. Další jednotky zjištěných přestupků se již netýkali provozovatelů, ale jednotlivců, kteří konzumovali na veřejně přístupných místech alkoholické nápoje, a to dokonce v místech, kde je to obecně závaznou vyhláškou zakázáno i za běžného režimu.

Chápeme nelehkou situaci podnikatelů v oblasti gastronomie a souvisejících služeb a děkujeme jim za spolupráci při dodržování nastavených pravidel. Stejně jako oni si i my přejeme, aby došlo k co nejrychlejšímu ústupu nákazy a změně současných restrikcí, které nás opět přiblíží k běžnému způsobu života.

– pj –