Do konce roku zbývá několik málo dní a nejen podle provozu v ulicích krajského města se zdá, že v tomto období pobývá většina z nás spíše doma než v zaměstnání. Čím jsou poslední dny roku specifické z pohledu zlínské městské policie, jsme krátce shrnuli v následujících řádcích.

Skutečnost, že v mnohých rodinách spolu tráví společně delší dobu, než je zvykem, se projevuje mírným nárůstem počtu případů, kdy mezi blízkými dochází k narušení občanského soužití. Svoji negativní úlohu přitom obvykle sehrává také alkohol, který mnohdy rozvazuje jazyk více, než je druhý z partnerů schopen snést. Ostatně s konzumací alkoholu to mnozí spoluobčané v těchto dnech vyloženě přehání. Jestliže událost, kdy podnapilý muž při odchodu z restaurace nedokázal nalézt svoji bundu a tašku s dárkem, působí spíše úsměvně, jindy může jít docela dobře o zdraví. Nyní máme na mysli ty případy, kdy si alkoholem znavení jedinci ustelou přímo na chladné zemi, což společně s mnohdy nedostatečným oblečením může být v jejich stavu fatální kombinace. Nepřekvapí proto, že počet převozů k bezpečnému vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice vždy v závěru roku vzrůstá. Sedmapadesátiletého muže, který se v noci ze čtvrtka na pátek 28. prosince 2018 objímal na parkovišti s odstaveným vozidlem, uchránila od střízlivění v tomto specializovaném zdravotnickém zařízení pouze skutečnost, že se doma nacházela jeho manželka. Ta si jej také byla ochotna od strážníků převzít do své laskavé péče.

V souvislosti s vlnou výprodejů a potřebou dostatečně se předzásobit na Silvestra, platí i nadále naše doporučení ke zvýšené obezřetnosti jak v obchodech a nákupních centrech, tak i na přilehlých parkovištích.

Samostatnou kapitolu pak tvoří zapálení uživatelé zábavní pyrotechniky. Výbuchy petard a ohňostrojů by mnohdy mohly u letitých pamětníků vyvolat vzpomínky na blížící se frontu. U domácích zvířat a obzvláště psů ale spolehlivě vyvolávají záchvaty paniky a vystrašená zvířata se snaží dostat do bezpečí. Zaběhnutí domácí mazlíčci tak v tomto období nejsou výjimkou. Velmi bychom proto doporučovali chovatelům, aby učinili vhodná opatření k zamezení jejich úniku i k jejich ochraně před účinky zábavní pyrotechniky. Uživatelům petard a ohňostrojů naopak doporučujeme, aby byli při jejich používání ohleduplní ke svému okolí a pokud možno opatrní. Předchozí přečtení návodu je jistě lepší alternativou než neodborná manipulace, při které rozhodíte ruce či prsty deset metrů od sebe. Rovněž již několikrát zmíněný alkohol nejde se zábavní pyrotechnikou dobře dohromady, ačkoliv se dvěma promile v krvi se to může zdát přesně naopak.

Závěrem bychom chtěli poprosit amatérské odpalovače, aby si vybírali k této činnosti vhodná místa a také, aby si po sobě baterie s odpálenými ohňostroji i další způsobený odpad uklidili.

Veselého Silvestra a jen vše nejlepší do nového roku 2019 přejí všem čtenářům webu www.mpzlin.cz strážníci Městské policie Zlín.

– pj –