Jestliže jsme v předchozí tiskové zprávě popisovali trampoty opilců, kteří se s nemírnou konzumací alkoholu kvalifikovali až mezi klienty protialkoholní záchytné stanice, jsou dva následující případy odlišné, ale možná o to závažnější.

Několik minut po půl osmé v sobotu 19. března 2022 přijalo Stálé operační centrum Městské policie Zlín oznámení od volajícího, který uvedl, že měl konflikt s druhým mužem. Ten měl nadávat svému malému dítěti, které před ním utíkalo. Na místo tak okamžitě zamířila nejbližší motorizovaná hlídka.

O tři minuty později se strážníci zkontaktovali s oznamovatelem, který uvedl, že společně se svojí přítelkyní navštívili podnik rychlého občerstvení. Přitom si nemohli nevšimnout, že u vedlejšího stolu sedí malá dívka se svým otcem, který neustále pomlouval její matku. V jeden okamžik pak dívka vyběhla ven a utíkala směrem k frekventované silnici. V tom okamžiku za ní vyběhla přítelkyně oznamovatele, otec dívky a nakonec také volající.

Otec dívenky uvedl, že s dcerou vyrazil na výlet, který hodlali zakončit právě menším občerstvením. Podle něj se nic nestalo a vůbec nechápe, co se zde vlastně řeší. A upřímně řečeno, ani nebylo divu. Analyzátor alkoholu v dechu se totiž zastavil na hodnotě 2,9 promile, což zjevně neodpovídalo tvrzení o dvou pivech během odpoledního výšlapu.

Rozrušené dívence strážníci věnovali plyšového medvídka a po zklidnění situace ji i s poněkud nezodpovědným tatínkem převezli k babičce.

Sobotní večer patří k době, kdy velké množství lidí vyráží za zábavou. O mládeži to pak platí dvojnásob. Nepřekvapí pak, že někteří hledají zábavu v městských parcích, stejně tak je by nemělo překvapit, že se jedná o místa, která jsou ze strany městské policie poměrně často kontrolována. A přesto překvapilo.

Kolem jedenácté hodiny spatřila pěší hlídka MP Zlín skupinu osob poslouchající hudbu z přenosného reproduktoru. Záhy bylo zjištěno, že se mezi nimi nachází dvojice dívek ve věku pouhých 15 let, u nichž orientační vyšetření prokázalo 0,2 a 1,4 promile alkoholu v dechu. Jak se přitom strážníci od jedné z nich dozvěděli, alkohol měla prý pít hlavně včera.

Obě mladé slečny, které se mají vzhledem k věku držet od alkoholických nápojů prozatím na hony daleko, předali strážníci jejich zákonným zástupcům.

V obou popsaných případech bude ze strany městské policie vyrozuměn orgán sociálně-právní ochrany dětí.

– pj –