Takřka každý den jsou strážníci Městské policie Zlín přivolání do některého z bytových domů, kde se ve společných prostorách nachází osoba, která zde nemá co pohledávat. Dosud se jednalo povětšinou o osoby sociálně nepřizpůsobené nebo bez přístřeší, ale důvod, s nímž se setkala hlídka MP Zlín v neděli 24. února 2019, bezezbytku odpovídal zrychlenému tempu dnešní doby.

Krátce po jedné hodině odpolední byli strážníci z okrsku Jižní Svahy přivoláni do jednoho z tamních vícepodlažních domů, kde si v mezipatře měly ustlat dva cizí jedinci. Hlídka MP Zlín následně zjistila, že se jedná o 22letou ženu z Topolné a 18letého muže z Horní Moštěnice. Ti strážníkům uvedli, že zde nehledají útočiště před zimou, ale zjistili, že právě v tomto místě se lze bez problémů připojit na nezabezpečenou Wi-Fi síť. Toho také ihned využili a až do příjezdu hlídky vášnivě surfovali prostřednictvím svých mobilních telefonů na internetu.

Nejdůležitější sdělení této zprávy ale spočívá v doporučení, aby si každý provozovatel domácího bezdrátového internetového připojení tuto síť zabezpečil proti neoprávněnému přístupu. O rizicích, která z takové lehkomyslnosti hrozí, je ostatně na internetu široce pojednáno.

– pj –