V pátek 10. června 2022 se na zlínském náměstí Míru uskutečnil Dětský den s Městskou policií Zlín a BESIPem pořádaný k 30. výročí znovuobnovení činnosti MP Zlín.

V rámci bohatého programu zde probíhala prezentace služebních vozidel včetně pracoviště mobilního operačního centra. Velké množství návštěvníků přilákal stánek prevence kriminality a Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín. Pracovníci Kulturního a kreativního centra Živý Zlín si ve svém stanu připravili pro malé návštěvníky zajímavé aktivity a děti si mohly vyrobit vlastní originální placku k připnutí na tričko. Nejmladší návštěvníci si užili možnost dovádění v nafukovacím hradu a někteří z těch starších si vyzkoušeli 30metrovou překážkovou dráhu Bootcamp v outdoorovém stylu. Celým programem provázeli moderátoři HITRÁDIA Zlín.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si přišli užít Dětský den s Městskou policií Zlín a BESIPem a společně s námi tak oslavili toto významné výročí.