K jedněm z nejčastějších typů oznámení přijatých v letních měsících patří ty, které se vztahují k rušení nočního klidu. Následující dva případy popisují podobné události ze sobotní noci 18. července 2020, které však mají diametrálně odlišný způsob řešení.

Krátce před půl druhou vyjížděla hlídka Městské policie Zlín z okrsku Jižní Svahy do jednoho z tamních bytových domů. Podle oznamovatele totiž probíhala ve vedlejším bytě vášnivá diskuze několika osob, která bránila v klidném spánku ostatním obyvatelům.

Strážníci dorazili na místo během několika minut a zjistili, že původci nepřiměřeného hluku jsou dva muži a žena ve věku 42 – 49 let. Na upozornění, že svým nepřístojným chováním ruší noční klid, reagovala přítomná žena doporučením, aby si sousedé koupili špunty do uší, a nejstarší muž začal dokonce tlouct pěstmi na stěnu sousedního bytu. Jeho chování pak vygradovalo tím, že v hluboké noci otevřel balkónové dveře a do ticha nočního sídliště začal křičet nadávky nejvulgárnějšího kalibru.

Protože protiprávní jednání přítomných osob nebylo možno projednat na místě, čeká je nyní řízení o přestupku proti veřejnému pořádku. Na porušení nočního klidu pamatuje zákon o některých přestupcích pokutou do výše 10 000 Kč.

Krátce před pátou hodinou pak vyjížděla jiná hlídka MP Zlín k rodinnému domu v centru Zlína. Podle oznamovatele docházelo i tady k rušení nočního klidu ze strany sousedů, kteří se taktéž velmi nahlas bavili a znemožňovali mu klidně spát.

Strážníci v tomto případě zjistili, že se jedná o dva mladé muže, kteří si za doprovodu reprodukované hudby povídali v zahradním domku. Hlídce uvedli, že při rozhovoru ztratili pojem o čase a půjdou raději spát.

V takovém případě pak postačovala k vyřešení protiprávního jednání domluva.

– pj –