Nejen na počátku školního roku 2022/2023, ale i po celý jeho zbytek budou strážníci Městské policie Zlín dohlížet na bezpečnou cestu dětí do vybraných školských zařízení. Zlínská městská policie tak s příchodem nového školního roku opět zahájila pravidelné ranní dohledy u vytipovaných přechodů pro chodce.

Strážníky budou moci potkat žáci, rodiče i ostatní účastníci silničního provozu, každé ráno na čtrnácti určených místech. Ta se nacházejí jak v centru města, tak i na sídlišti Jižní Svahy, v Malenovicích, ve Štípě nebo na Mladcové.

„I přes přijatá opatření žádáme především motoristy, aby v blízkosti zařízení pro mládež věnovali zvýšenou pozornost řízení svého vozidla a odpovědným přístupem tak přispívali k větší bezpečnosti školáků,“ uvedl k dopravně bezpečnostnímu opatření ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA.

Rovněž nabádáme rodiče dětí, kteří své potomky dopravují do škol vozidlem, aby zvolili pro zastavení automobilu k vysednutí dětí taková místa a situace, které nebudou působit kolizně a především nebudou ohrožovat ostatní ani je samotné.

Nezbývá než závěrem vyjádřit přání, aby dopravní nehody dětí směřujících do škol, byly i v novém školním roce naprostou výjimkou.

– pj –