Druhá část 61. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně startuje už dnes, ve čtvrtek 9. září a potrvá až do středy 15. září 2021. Velké množství akcí, které se uskuteční v rámci doprovodného programu na mnoha místech ve Zlíně, si vyžádá také zvýšená bezpečnostní opatření.

„Po dohodě s pořadateli, s nimiž jsme řešili otázky bezpečnosti samotného festivalu, doprovodných akcí, hostů a především malých návštěvníků, posílíme dohled nad běžný rámec služby. Bezpečnost dětí nebereme na lehkou váhu a považujeme ji nejen pro několik následujících dní za naši prioritu,“ uvedl ředitel Městské policie Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA.

Vedle programu pro děti, který bude probíhat na náměstí Míru, v sadu Svobody, parku Komenského i na dalších místech v centru města, se strážníci zaměří také na ty části programu, které jsou určeny spíše pro dospělé. Jde především o koncerty a program, který se uskuteční v zóně na náměstí T. G. Masaryka. Na základě zkušeností z minulých ročníků se totiž dá předpokládat, že spousta atraktivních vystoupení populárních interpretů i večerní projekce letního kina přilákají spousty příznivců.

Mezi akce, které se již zařadily k tradičnímu doprovodnému programu, patří i festivalový půlmaraton. Ten v neděli 12. září odpoledne zasáhne zásadním způsobem do organizace dopravy ve městě a vyžádá si úplné uzavírky některých ulic. Během startu, který se letos uskuteční od Kongresového centra na náměstí T. G. Masaryka, dojde k cca 30 minutovému zastavení provozu na třídě Tomáše Bati! Tranzit ve směru od Vizovic na Otrokovice bude možný po objízdných trasách, nejlépe přes sídliště Jižní Svahy. Omezení v opačném směru se předpokládá pouze krátkodobě kolem 10 minut.

Na zajištění bezpečného průběhu půlmaratonu se budou podílet více než dvě desítky strážníků, kteří budou společně s policisty a pořadateli dohlížet na respektování dopravního značení a bezpečností běžců i přihlížejících.

Městská policie Zlín v této souvislosti důrazně doporučuje obyvatelům Zlína, aby se s předstihem seznámili s plánovaným dopravním omezením a dbali pokynů pořadatelů, strážníků i policistů.

Taktéž bychom rádi upozornili, že na části pozemních komunikací a veřejných parkovišť v centru Zlína budou vyhrazena parkovací místa pro vozidla s povolením filmového festivalu. Kromě označených vozidel a vozidel IZS zde tak nelze parkovat a řidiči, kteří se nebudou těmito dopravními značkami řídit, musí počítat s možným postihem.

„Závěrem bych rád popřál festivalu, všem jeho hostům i návštěvníků, ať si tento filmový svátek ve Zlíně dokonale užijí. Aby si odnesli jen příjemné zážitky a krásné vzpomínky, prosím, aby nezapomínali a nepodceňovali vlastní bezpečnost,“ dodal závěrem ředitel Kladníček.

– pj –