Ve dnech 13. až 15. listopadu 2019 proběhlo 51. zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy (dále jen „Kolegium“). Účastníky podzimního jednání Kolegia tentokrát přivítalo Statutární město České Budějovice.

Zasedání zahájil ve čtvrtek 14. listopadu předseda Kolegia Ing. Milan Kladníček, MBA, a za Městskou policii České Budějovice Ing. Vilém Vávra. Účastníky Kolegia přivítal primátor Statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda, který přítomné seznámil se současnou situací a činností městské policie v Českých Budějovicích.

Po úvodním projevu primátora města následovalo slovo pozvaných hostů, kterými byli – ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje brig. generál Mgr. Bc. Luděk Procházka a ředitel Hasičského záchranného sboru plk. Ing. Lubomír Bureš. Pozvání přijal i poslanec Parlamentu ČR, Výboru pro bezpečnost, Ing. Jan Bartošek a zástupce oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, JUDr. Ivo Chauer.

Hlavní jednání Kolegia se zaměřilo na nejzásadnější otázky týkající se činnosti obecní policie. JUDr. Ivo Chauer informoval přítomné o připravovaných změnách v legislativě. Mezi ně patří především novela zákona o obecní policii, zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o zbraních a střelivu. Nechyběla ani diskuze o případných změnách sociálního postavení strážníka obecní policie v souvislosti se zvyšováním věkového průměru většiny strážníků v České republice. Jednotlivé body podpůrných opatření, které okomentoval předseda Kolegia, musí mít dopad na současné kolegy a přitom musí být atraktivní pro nové uchazeče o tuto profesi.  V rámci programu byla projednána další témata, která se týkají zajištění veřejného pořádku ve městech jako například součinnost s  Policií ČR, technické prostředky pro výkon služby, problematika osob bez přístřeší či obtěžující projevy bezdomovectví ve městech.

– mk –