fotogalerie

MEMPHIS


Memphis Jedná se o informační systém pro městskou policii, usnadňující vytváření a správu agend, které městská policie vede, a které jsou nezbytnou součástí její práce.
Hlavním rysem systému Memphis je to, že se na pořizování dat do IS podílejí přímo nejen pracovníci statutárního města Zlína zařazených do městské policie na služebnách, ale i strážníci, kteří jsou těmi, kdo nejvíce přicházejí do styku s událostmi v terénu. Součástí systému jsou totiž mobilní terminály, které umožní strážníkům zaznamenávat data přímo v terénu. Ta se přenáší do IS, kde jsou pak k dispozici pro další zpracování (dořešení, informovanost, statistiky).

Modul Přestupky

V systému jsou připraveny takové nástroje, aby strážník na služebně i v terénu mohl zaevidovat libovolný přestupek, který mu zákon umožňuje a mohl s takto pořízeným přestupkem dále pracovat. Součástí pořízení přestupku je tisk oznámení pro pachatele přestupku, které se liší podle způsobu řešení konkrétního přestupku. Strážník může přestupek sám postupně vyřešit, v každém případě do IS putuje informace o každém pořízeném přestupku. Na straně IS se pak mohou přestupky řešit, postupovat jiným orgánům, je vedena agenda předvolání zaregistrovaných pachatelů a agenda plateb spojených s řešením přestupků. Při zadávání přestupku je možno využít funkce automatické lustrace (po zadání SPZ), která zjišťuje, jestli vozidlo není v evidenci hledaných vozidel a jestli není v registru přestupců. Podobná funkce se dá využívat i vzhledem k osobám.
Pro rychlou orientaci vedení městské policie slouží připravené statistiky, které poskytnou různé pohledy na získaná data.

Modul Deník událostí

Deník událostí je v podstatě elektronickou podobou papírové knihy událostí. Umožňuje směně na operačním středisku efektivně zaznamenávat události a sledovat průběh jejich řešení. Události je možné předávat mezi směnami a služebnami a vzhledem k tomu, že každý uživatel (strážník) se musí před zahájením práce se systémem přihlásit pod svým jménem a heslem, je přesně evidováno, kdo, kdy a jak danou událost ovlivnil.

Modul Evidence psů

Evidence psů je založena na datech, která městské policii poskytuje magistrát. Kromě informace o vlastním psu je v datech rovněž informace o majiteli, zpoplatnění psa, jeho vakcinaci a případně i čísle čipu, pokud ho má pes implementován.
Tato data se přenášejí strážníkům na terminály a ti jsou pak schopni provádět kontroly psů v terénu, výsledky kontrol zapisovat do terminálu a po jejich přenosu do centrální databáze můžeme kontroly podle různých hledisek vyhodnocovat.

Další použitelné agendy MEMPHISu

  • Registr hledaných vozidel
  • Registr hledaných osob
  • Kontrola trasy
  • Využívání terminálů a další


Informační systém MEMPHIS umožňuje a zajišťuje:

  • Bezpečnost a ochranu dat
  • Komunikaci terminálů s databází Memphis
  • Vyhledávání textů v databázi
  • Použití filtrů
  • Export dat


Hardware - Mobilní terminál

Memphis Memphis předpokládá, že mobilní terminál, který budou používat strážníci v terénu, má operační systém založený na Windows CE (Windows Mobile 2003, CE .NET apod.). Výhodou je dostatečně velký, barevný displej a zejména hardwarová klávesnice, protože zadávat písmena pomocí klávesnice na displeji je dost pracné. Na co se klade zvláštní důraz, je vysoká odolnost terminálů proti pádům, otřesům a dalším vlivům okolního prostředí, jakými jsou prach a voda.


Hardware - Přenosná tiskárna

Memphis Pro tisk oznámení o přestupku v terénu je strážník vybaven malou přenosnou tiskárnou, která je s terminálem spojena pomocí rádiového propojení BlueTooth. Tiskárna je odolnější vůči nešetrnému zacházení a tím, že nemá žádný konektor, který by se častým používáním opotřebovával, její poruchovost je minimální. Vzhledem k tomu, že se tiskne na termopapír, není třeba ani barvicí páska a pouze se doplňuje papír a nabíjí baterie. Při tisku se využívá toho, že strážníci mají u sebe předtištěné formuláře, kde jsou uvedeny základní údaje a formulář má lepicí pole, kam se nalepí proužek papíru s konkrétními údaji o přestupku. Ušetří se tak papír i čas při tisku.

Použitím se výrazně zvýšila kvalita a efektivita práce městské policie ve Zlíně.