fotogalerie

Popis zařízení pro měření rychlosti v úseku

Zařízení určeno pro měření úsekové rychlosti vozidel na úsecích komunikace.
Stanovuje úsekovou rychlost vozidel jako podíl známé konstantní dráhy mezi dvěma měrnými profily ku době, kterou vozidlo ujede za naměřenou dobu.
Zařízení pracuje tak, že jednotlivá detekční zařízení (kamery) neustále sledují situaci v příslušných jízdních pruzích daných měrných profiů. Měrné profily jsou na vozovce v určité pevné vzdálenosti od sebe (např. 500m) a definují tak měřený úsek. Sejmutá obrazová. informace se přenáší do vyhodnocovacího serveru, který obraz analyzuje. Úseková rychlost se vypočte z časových údajů dvou setříděných snímků vozidla pořízených na začátku a na konci. měřeného úseku.
Parametry měření lze dle potřeby dálkově spravovat a nastavovat pomocí vhodného rozhraní. Jedná se např. o nastavení maximálního rychlostního limitu, hodnoty rychlosti klasifikované jako přestupek (toleranční pole) ap.
Vlastní měření probíhá však zcela bezobslužně a nelze je ovlivňovat. Přesnost měření je zaručena tím, že vzdálenost měřících míst je velmi přesně zaměřena a oba snímky jsou opatřeny přesnými časovými razítky ze stabilní časové základny.
Zařízení jsou standardně vybavena kamerami s rozlišením HDTV, které zabezpečují výrazně vyšší kvalitu snímků oproti běžným kamerám s televizním rozlišením. Tímto se dosahuje vysoké spolehlivosti detekce vozidel, dobře čitelné registrační značky a výrazného zkvalitnění zdokumentování tváře řidiče vozidla. Díky použití kamer pro vlastní měření vyplývá, že zařízení je pasivní a je tedy prakticky nemožné jeho použití detekovat.
Jako podklad pro přestupkové řízení slouží všechny dvojice setříděných snímků vozidla, ze kterých je zřejmé, že řidič překročil aktuálně nastavenou maximální povolenou rychlost nad stanovenou mez. Detekovaná vozidla z jednotlivých měrných profilů se setříďují na základě zpracování registrační značky.