prevence

Registrace jízdních kol

Již od roku 1994 nabízí Městská policie Zlín ve spolupráci s Českou pojišťovnou a.s. službu pro občany města Zlína a to registraci jízdních kol.
Podmínkou zaevidování jízdního kola je předložení dokladu o koupi, případně jiné smlouvy o nabytí kola, přivezení kola osobně na služebnu MP Zlín a předložení osobních dokladů. Na základě těchto dokumentů je kolo zaevidováno pod pořadovým číslem, občanovi je vydána kartička jako doklad o zaregistrování jízdního kola do evidence MP Zlín a samolepka.
Údaje v databázi kol posléze využívají strážníci např. v případech hledání kol, kontrolách, nálezů apod.
Pokud by občan v případě odcizení jízdního kola požadoval finanční náhradu od České pojišťovny a.s., je logicky třeba, aby měl u této pojišťovny uzavřen příslušný pojistný produkt.