fotogalerie

Varovný a informační systém obyvatel

VISO je zařízení pro bezdrátový přenos akustických informací. Plní funkci informačního systému obyvatelstva, tzv. bezdrátový místní informační systém, a zároveň funkci varovného prostředku v případě živelných pohrom a jiných katastrof.

VISO se člení na tři základní prvky:
- hlavní zadávací pracoviště v budově MP Zlín
- podřízená pracoviště v místnosti stálé služby MPZ, v zasedací místnosti KŠ MMZ, popřípadě na dalších pracovištích, které budou postupně zřizovány v rámci rozšiřování systému
- koncové prvky (sirény a rozhlasové hlásiče) (obr. 1, obr. 2) , které jsou a budou rozmisťovány dle projektu po celém území města Zlína.

Zadávací (odbavovací) pracoviště VISO se skládá z vysílací ústředny (obr. 1, obr. 2) a řídicí PC-stanice. K PC-stanici dále patří mikrofon pro hlasový vstup a reproduktory pro kontrolní poslech připravovaných hlášení a relací. Vysílací ústředna je vybavena dalším mikrofonem pro případ nouzových hlášení.
PC-stanice s obslužným programem VISO2002 (obr. 1, obr. 2) slouží ke komfortnímu řízení odbavovacího pracoviště. Umožňuje jak základní funkci přímého hlášení přes mikrofon, tak mnohé doplňkové funkce, jako nahrávky zkušebních relací, doplnění znělkami, programování celých relací a jejich automatické odbavení v určeném čase, vysílání pro zvolené skupiny příjemců atd...